Play 2 Mint :: Play More :: Win More

Leaderboard

S.No.NameMobileNoTotalPoints
1Roycexxxxx11951181
2Midhunxxxxx11471050
3Douglasxxxxx0956902
4 xxxxx3435669
5Manoj gohilxxxxx7908661
6Hannaxxxxx8646657
7 xxxxx4385448
8 xxxxx4818447
9 xxxxx0034419
10 xxxxx8006390